Koswal's Zorg is als pedagogisch zorgverlener gespecialiseerd in het begeleiden van LVB-jongeren en zorgjongeren. Dit zijn jongeren die een duwtje in de juiste richting nodig hebben. We staan nauw in contact met instanties (zorginstellingen, gemeenten, buurthuizen, verenigingen) die van onze expertise gebruik willen maken. We stellen per jongere een plan van aanpak op, stellen doelen en maken gebruik van competentiegericht begeleiden methodiek en de Triple C-methode om deze doelen te verwezenlijken.