Wat doen wij

Koswal's Zorg is een pedagogisch zorgverlener die zich 200% inzet om LVB-jongeren en zorgjongeren te begeleiden. Het doel is om deze jongeren actief te krijgen door middel van motiveren, activeren en stimuleren, en te zorgen dat ze een succesmoment (droom) beleven.

Hiervoor gebruiken we een competent gerichte methodiek die toespitst op de begeleiding van de jongeren. Samen stellen we doelen die we na gaan streven. Dat kunnen allerlei doelen zijn, bijvoorbeeld op tijd naar school gaan, afspraken maken en naleven, en afstemming met ouders. Maar het uiteindelijke doel is dat deze jongeren weer actief naar school en/of werk gaan.

Ons netwerk van coaches bestaat uit oud- en/of nog sportende professionals. Zij begeleiden de jongeren in het traject door middel van hun professionele aanpak in combinatie met de competentiegerichte begeleiden. Daarnaast maken we ook gebruik van de Triple C-methode, waarbij het uitgangspunt ligt bij de behoeften van de jongeren. 

Competentiegericht begeleiden

Deze vorm van begeleiden richt zich op het vergroten van de aanwezige competenties van de jongere en het versterken van zijn/haar eigen kracht. De coach helpt de jongere bij het activeren van de eigen krachten zodat daarmee doelen kunnen worden gerealiseerd. Er wordt gefocust op het zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Aan competentievergroting ligt een competentiemodel ten grondslag wat betrekking heeft op de ontwikkelingspsychologie en leertheorieën. Het competentiemodel is een methode, ontwikkeld in de jeugdhulpverlening, om jongeren zo optimaal mogelijk te laten leren. Dit model is een belangrijk onderdeel in de begeleiding van de jongere. Door inzicht te krijgen in het competentiemodel krijgen coaches meer zicht op het formuleren van doelen op het niveau van de vaardigheden en levert een positieve bijdrage in het slagen van de doelen in het begeleidingstraject.

Triple C

De methodiek waarmee wij nog meer werken is de Triple C-methode. De 3 C's staan voor Cliënt, Coach en Competentie, waarbij de basis van deze aanpak ligt in de behoeften van de jongere. De methode is gericht op de jongere met een gedragsprobleem. We gaan samen met de jongere aan de slag en brengen zijn/haar behoeften in kaart. Eerst kijken we waar basisbehoeften liggen: heeft de jongere een veilig thuis; is er sprake van een informeel netwerk van mensen om hem/haar heen waarop terug gevallen kan worden en bij het proces kunnen ondersteunen; heeft de jongere een dagbesteding wat een bepaalde vorm van structuur kan bieden. Aan de hand van de resultaten gaan we samen aan de slag. We gaan in gesprek met ouders om samen te zorgen dat er een veilig thuissituatie is. We gaan in gesprek met school en/of buurthuis om te zorgen dat de jongere daarop kan terugvallen wanneer dat nodig is. En tot slot zorgen we voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van bijvoorbeeld werk of school. Gaandeweg proberen we de jongere vertrouwen te geven door middel van coaching. Ook proberen we hem/haar tools mee te geven om zelf aan de slag te gaan met het werken aan zijn/haar behoeften, die we eerder besproken hebben.